Organització industrial

Les indústries requereixen d’una adaptació constant als canvis tecnològics i a les noves metodologies organitzatives perquè les seves operacions siguin eficients en costos, evitant consumir més recursos dels que realment es necessiten i garantint que els seus productes i processos estiguin actualitzats i siguin competitius.

A nvtc oferim serveis d’industrialització de productes, millora de processos, aplicació de tecnologies d’indústria 4.0 i la implementació de la filosofia Lean, perquè el seu negoci assoleixi el seu màxim potencial.

Industrialització de producte

Assessorament integral en el llençament de nous productes al mercat

Millora de processos

Implementació de millores tangibles, mesurables i permanents en els seus processos

Indústria 4.0

Aplicació de millores centrades en la digitalització de l'empresa

Filosofia Lean

Assoliment de l'excel·lència operativa maximitzant el valor

Commercial delivery

Industrialització de producte

A l’hora de llançar nous productes al mercat, el pas del prototip funcional a la fabricació del producte serie és un dels moments més crítics i on hi ha més riscos i descontrol de tot el procés.

Per a això és necessari definir i implementar nous o modificats processos productius i liderar els models de les primeres produccions i pre-sèries en nous productes.

Aquests riscos es poden traduir entre d’altres a:

 

– Creació de dissenys que no poden ser fabricats o ho són a un cost superior al desitjat.
– Manca de control real sobre el timing del procés d’industrialització de nous productes i retards imprevistos.
– Inexistència d’un adequat control dels costos operatius i del marge brut del producte abans del seu llançament productiu i comercial.
– Inexistència d’un pla de control de qualitat en les fases preliminars de definició del procés productiu.
– Manca de creació d’un prototip industrial amb el rigor suficient abans del pas a la fase de producció en massa.
– No tenir en consideració els requeriments normatius i certificacions de producte o procés productiu (CE, GMP, ISO 13485 per medical devices , … )
– Manca de metodologia i criterización per a la selecció reeixida de subcontractació productiva o selecció i avaluació fabricació externa.
– Incorrecta relació contractual o negociació amb el fabricant externalitzat.

Els assessors de nvtc tenim més de 20 anys d’experiència en industrialització de nous productes en grans corporacions, pimes i startups, tant en béns industrials com en productes de consum massiu.

A través del procés d’industrialització de producte s’assegura que els productes dissenyats podran ser fabricats amb la màxima eficiència minimitzant els costos i els riscos d’imprevistos a passar dels prototips a la fabricació, i una adequada escalabilitat productiva en funció de la demanda, així com assegurant que els productes compleixen amb les funcions , les quals seran valorades per part dels clients i usuaris finals.

Els experts de NVTC tenen més de 20 anys d’experiència en disseny i industrialització de producte, garantint un òptim disseny i posada en marxa del procés garantint l’èxit del pas a producció dels nous productes i serveis de l’empresa.

 

 

S’utilitza una metodologia contrastada d’industrialització de productes, que ha estat posada en marxa pels nostres experts en sectors tan diversos com els productes de gran consum, els béns d’equip o dels productes industrials. S’utilitza una combinació de diferents tècniques (DFM, DFA, AMFE, Enginyeria de Valor, Enginyeria concurrent, … ) sent seleccionades per a cada cas les més òptimes segons les restriccions existents i per aconseguir els objectius buscats.

Algunes de les funcions que aportem en aquesta àrea són:

INTRODUCCIÓ DE NOUS PRODUCTES

Lideratge d'equips multidisciplinars (cadena de subministrament) per a la introducció de nous productes o millores des d'I + D en les operacions de manera global. Liderar la fase transició entre el desenvolupament de producte fins a la producció en massa.

ÚS DE KNOW HOW

L'ús del know-how d'anteriors projectes d'industrialització i productes per ajustar els mètodes de producció, peces i proveïdors a utilitzar, per controlar els costos generals.

APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE METODOLOGIES

Aplicar i desenvolupar metodologies DFX (Disseny per a l'Excel·lència), DFM / A (Disseny per a la Manufactura i Assemblatge), AMFE (Anàlisi de Fallades i Efectes), Anàlisi de Valor, ... aplicades a la millora de la industrialització de nous productes.

DEFINICIÓ, EXECUCIÓ I CONTROL

Definició, execució, control i documentació de totes les activitats de validació dels processos productius i operacionals, mantenint la traçabilitat en els tests de qualitat i validació.

Millora de processos

L’anàlisi i estudi previ de les diferents àrees operatives ens permet detectar els punts crítics de la seva organització i actuar-hi. En cada cas apliquem les metodologies o eines apropiades per aconseguir millorar i optimitzar els processos. D’aquesta manera garantim la màxima eficiència perquè la seva empresa sigui més rentable i competitiva.

Mitjançant l’estudi dels processos ja siguin de fabricació o administratius i l’aplicació de l’eina adequada en cada cas depenent de a tipologia de problema amb el qual ens trobem es pot aconseguir:

 

– Màxima competitivitat, mitjançant la millora de la productivitat i eficiència en els processos.
– Reducció i control dels costos.
– Aprofitament i optimització dels recursos humans, tècnics i econòmics.
– Disminució dels riscos laborals.
– Facilitar el treball a directius, encarregats de fàbrica i empleats.
– Reduir el capital immobilitzat causat per l’excés d’estoc.

 

Els enginyers de NVTC treballaran juntament amb els professionals de la seva empresa per aconseguir un objectiu comú. D’aquesta manera s’aconsegueix una incrementar la solidesa de les millores aplicades.

Analitzar, estudiar, actuar. Aquests són els passos que seguim per a la proposta i implementació de millores tangibles, mesurables i duradores en els seus processos.

Els principals mètodes utilitzats per optimitzar les seves operacions són els següents:

– Estudi dels mètodes i temps en els processos.
– Estandardització de processos.
– Millora dels processos i de l’organització.
– Implantació de sistemes de gestió i control.
– Estudis de Layout i disseny de llocs de treball.
– Equilibrats de càrregues de treball per a cèl·lules de fabricació i línies de muntatge.

Indústria 4.0

Les tecnologies de la transformació digital, associades a la anomenada Indústria 4.0 i centrades en la digitalització de l’empresa, estan revolucionant els mercats i la indústria tal com la coneixem. Les organitzacions han d’actuar per integrar aquelles, i només aquelles, que siguin més adequades a la seva situació de partida i objectius competitius.

Les diferents tecnologies existents són una eina de desenvolupament competitiu que les organitzacions han de saber gestionar i incorporar en el moment adequat (ni abans ni després) i en la intensitat adequada (ni en defecte ni en excés). A nvtc som assessors experts en desenvolupament tecnològic (assessors homologats a aquest àrea per part d’ACCIO i del Ministeri d’Indústria), analitzem el punt de partida tecnològic de l’organització i l’alineem amb els seus objectius com a empresa.

Específicament, assessorem sobre quines han de ser les tecnologies a desenvolupar o ser incorporades (i quines no ), en quina mesura i  quin ha de ser el tempo, per aconseguir la millora operativa, reducció de costos, o l’increment de la seva competitivitat.

A Nvtc tenim el know how i l’experiència per poder assessorar sobre quina és l’estratègia tecnològica a seguir i les tecnologies més adequades. Entre altres tecnologies, els  nostres experts poden assessorar en:

– Robòtica col·laborativa i autònoma

– Internet of things i sensòrica

– Realitat augmentada i virtual

– Fabricació additiva i 3D

– Sistemes TIC d’integració vertical i horitzontal

– Ciberseguretat i computació en el núvol

– Big data i intel·ligència competitiva

– Simulació de processos

La Indústria 4.0 i les tecnologies de la digitalització associades, són necessàries perquè les organitzacions s’adaptin les seves eines (tecnològiques en aquest cas) per mantenir o potenciar la seva competitivitat a través de la millora de l’eficiència operativa i costos. 

La incorporació en la justa mesura (ni en excés ni en defecte) d’aquestes tecnologies per part d’una empresa, li permet no quedar-se enrere i  al mateix temps en què apareixen i es consoliden al mercat, i en conseqüència poder mantenir la sostenibilitat i competitivitat en el temps.

 

El risc d’implantar una o altra tecnologia és no escollir la més adequada a les necessitats, recursos, i objectius de l’empresa, en no existir una empresa tecnològica que ofereixi tot el ventall de possibilitats tecnològiques amb una objectiva valoració dels seus pros i contres .

Els experts de NVTC som assessors acreditats a Indústria 4.0 per ACCIO (Generalitat de Catalunya) i del Ministeri d’Indústria, i assessors independents no vinculats a cap solució tecnològica en concret (ni cap proveïdor associat), però amb profund coneixement de les diferents tecnologies , el seu benefici, potencial i estat de maduresa. Per això podem assessorar i realitzar projectes integrant la millor tecnologia, o combinació d’aquestes, recomanant sempre diverses opcions dels proveïdors tecnològics més adequats en cada cas, per mitjà d’una àmplia base de dades que hem desenvolupat durant anys de diferents proveïdors de solucions locals i internacionals.

La nostra metodologia d’implementació de tecnologies de la indústria 4.0 es basa en contrastades metodologies sistemàtiques de desenvolupament tecnològic de les organitzacions (sobre el que també som assessors acreditats d’ACCIO).

 

El nostre sistema intern de vigilància tecnològica especialment dissenyat per a pimes industrials ©, ens permet recomanar en cada cas no només la més adequada tecnologia o combinació de les mateixes, sinó també dissenyar el full de ruta òptima per aconseguir una reeixida implantació i supervisar el seu desenvolupament i interiorització , en benefici de  la competitivitat de l’organització.

Algunes de les funcions que aportem en aquesta àrea són:

DIGITALITZACIÓ DE PROCESSOS I GENERACIÓ D'INFORMACIÓ VALUOSA

MILLORA OPERATIVA I REDUCCIÓ DE TEMPS EN PROCESSOS OPERATIUS I DE SUPORT.

GENERACIÓ DE NOVA DEMANDA DE PRODUCTES I SERVEIS CONNECTATS A INTERNET

AUTOMATITZACIÓ I VIRTUALITZACIÓ DE PROCESSOS I INCREMENTS DE LA PRODUCTIVITAT

PREDICCIÓ DE DEMANDA I PLANIFICACIÓ OPTIMITZADA DE LA PRODUCCIÓ

SISTEMES DE SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS I D'INFORMACIÓ EN TEMPS REAL

Filosofia Lean

La nostra visió de Lean és la d’una metodologia de gestió, fins i tot realment una filosofia de treball, que busca aconseguir l’excel·lència operativa maximitzant el valor produït en l’empresa mitjançant la reducció del malbaratament, entenent com a tal tota operació o procés en qualsevol àmbit de la empresa que no aporti valor al producte o servei que rebrà el client. Això s’aconsegueix creant una cultura de millora contínua i eficiència organitzativa que es basa en la implicació de tota l’Organització des de la Gerència fins als empleats de base.

El servei consisteix en la realització d’estudis previs amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat d’industrialització del producte, o família de productes o serveis així com en l’acompanyament en la presa de decisions durant el procés d’industrialització

Tot i que el Lean Manufacturing va néixer a la gran indústria seus principis són del tot aplicables en tot àmbit empresarial ja que, en major o menor mesura, la problemàtica del malbaratament existeix en qualsevol dimensió d’empresa i la recerca de l’excel·lència no ha de ser patrimoni exclusiu de les grans multinacionals.

Lean ajudarà a que l’empresa sigui més productiva i rendible si s’observen les següents anomalies:

– Defectes de qualitat.
– Retards en els lliuraments a client.
– Producció no anivellada amb la demanda.
– Excés d’inventaris en matèries primeres o producte acabat.
– Manca de disponibilitat de material en el moment precís.
– Personal poc motivat i / o implicat.
– Excés de moviments i desplaçaments de persones o materials.
– Maquinària ineficient o poc fiable.

La reducció del malbaratament i l’augment de la creació de valor afectarà positivament als indicadors clau de tota empresa: 

 

– Medi ambient.
– Servei al client.
– Cost i mida d’inventaris.
– Manteniment efectiu.
– Satisfacció del personal.

No obstant això, aquestes millores seran realment la conseqüència de l’aportació primari i fonamental de Lean: la generació d’una cultura de l’Excel·lència en el treball que permetrà una tasca diària i permanent de millora contínua o Kaizen .

Els experts en Lean de nvtc guien les organitzacions en el camí per realitzar aquest canvi cultural en l’empresa.

L’objectiu dels assessors de nvtc és acompanyar al personal de l’organització fins assegurar la seva completa interiorització perquè puguin responsabilitzar-se de la continuïtat del procés.

A l’hora d’implantar Lean en una empresa cal destacar 3 consideracions importants per evitar el fracàs:

1. Lean no és un fi en si mateix, sinó una manera d’estructurar el funcionament de l’empresa perquè dugui a terme el seu objectiu fundacional segons paràmetres d’autèntica Excel·lència Operativa. Per tant, el primer pas és entendre quin és aquest objectiu fundacional, la finalitat, la raó de ser de l’empresa. En definitiva, la seva missió i la seva visió, a més dels seus valors o cultura corporativa. Tot el que es faci, per tant, ha de quedar emmarcat en aquest paradigma.

2. Un cop decidit el canvi cap al Lean, la Direcció de l’empresa ha d’aconseguir el compromís de tota l’organització cap a l’objectiu marcat, sense considerar-lo un mer retoc superficial sinó un complet canvi cultural que ha de ser sostingut i sostenible. Sense aquesta convicció el resultat serà, en el millor dels casos, mediocre i d’escassa durada.

3. La implementació de la cultura Lean és un procés que requereix implicació, formació, presa de decisions, reorganització, canvi de paradigmes, etc. El primer pas és una anàlisi intern i extern molt detallat que permeti detectar on són els principals problemes a resoldre i quines serien les “zones pilot” ideals per iniciar el canvi. Implantar eines concretes de Lean, simplement perquè es fan servir en altres empreses o els seus noms són coneguts o semblen estar “de moda” és un error que es pagarà molt car.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal 211, Planta 25

Torre Glòries – 08018 Barcelona

Tel: +34 93 535 02 46 

Email: info@nvtc.cat