DEsenvolupament estratègic

El mercat al qual dirigeixen els seus productes o serveis la majoria de les empreses es caracteritza per ser globalitzat i per estar en ràpida evolució.

La gestió correcta de l’estratègia i la innovació a una empresa possibilita assolir i mantenir l’estat de progrés continuat i la constant creació de valor per als accionistes

L’estratègia empresarial té per objecte identificar i valorar la situació actual de l’empresa, definir i quantificar una situació futura desitjable i dissenyar i implantar les accions necessàries per passar de l’una a l’altra.

Un projecte estratègic, a nivell corporatiu, de negoci o funcional, inclou des de la fixació d’objectius, l’anàlisi externa i interna, la formulació, selecció i implantació de l’estratègia, i el posterior control dels resultats obtinguts.

L’estratègia d’una empresa s’ha de concretar en un pla estratègic o quadre de comandament integral que serveixen de full de ruta per al desenvolupament empresarial.

Novatec disposa de know how i experiència per a la redacció d’anàlisi estratègics d’empreses o negocis i per assessorar en la fixació d’objectius i en el disseny i implantació d’estratègies empresarials o funcionals.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal 211, Planta 25

Torre Glòries – 08018 Barcelona

Tel: +34 93 535 02 46 

Email: info@nvtc.cat