SERVEIS

Assessorament per al desenvolupament d'empreses, la realització d'inversions i el finançament de projectes

Oferim serveis d’assessorament tècnic i de gestió ajustats a les necessitats específiques del client i de cada projecte concret.  Els serveis cobreixen els camps de l’administració i gestió d’empreses, la realització de projectes, la innovació de productes o serveis, el desenvolupament tecnològic, organització industrial, vigilància tecnològica, energia, media ambient la realització d’inversions industrials o la presa de participacions en aquestes i el finançament de projectes.  

Amb les garanties de:

Innovació en productes processos i serveis

Desenvolupament Tecnològic

Desenvolupament Estratègic

Gestió i Organització Empresarial

Gestió de projectes

Organització Industrial

Industrialització de producte

Vigilància Tecnològica

Inversions Industrials

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal 211, Planta 25

Torre Glòries – 08018 Barcelona

Tel: +34 93 535 02 46 

Email: info@nvtc.cat