Inversors

Els inversors als quals Novatec dirigeix els seus serveis són:

    • Empreses
    • Societats o fons d’inversió
    • Family offices
    • Particulars
    • Entitats financeres

La col·laboració de Novatec es centra en la realització d’inversions en actius industrials en condicions d’elevada seguretat i màxima rendibilitat i cobreix les necessitats d’assessorament en totes les fases de la inversió, des de la selecció del projecte fins al control de l’explotació.

Aquest tipus d’inversions es caracteritza per una complexitat tècnica, que habitualment sobrepassa la capacitat de l’inversor i que requereix el suport d’una empresa especialitzada en l’anàlisi, l’estructuració i el seguiment dels projectes.

L’ajuda de Novatec proporciona la confiança necessària per tal que les inversions es puguin realitzar i si s’escau finançar, amb tranquil·litat i amb previsions fiables.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal, 131

Edifici Hightech – 08018 Barcelona

Telf: +34 936 264 500 / +34 616 08 06 03

Email: info@nvtc.es