ORGANITZACIONs

Les organitzacions en general es poden beneficiar dels serveis de Novatec en la mesura en què desitgin millorar la seva eficiència i rendibilitat, entre d’altres, per mitjà d’alguna de les següents accions:

 

  • Ampliar les seves activitats mitjançant aliances o adquisicions d’altres empreses
  • Millorar i adequar la seva tecnologia
  • Innovar en els productes que ofereixen o els serveis que presten
  • Diversificar mitjançant la inversió en projectes complementaris o aliens a la seva activitat principal

 

  • Administrar el seu negoci amb assessorament professional extern
  • Controlar les seves participacions en altres empreses
  • Desenvolupar una adequada planificació estratègica adaptada a l’actual mercat
  • Reorganitzar les seves activitats per a millorar la seva eficàcia
  • Resoldre dificultats conjunturals

La col•laboració especialitzada de Novatec facilita el suport necessari per tal que l’evolució continuada es realitzi en condicions òptimes.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal 211, Planta 25

Torre Glòries – 08018 Barcelona

Tel: +34 93 535 02 46 

Email: info@nvtc.cat