CLIENTS

Els serveis de Novatec es dirigeixen a propietaris, gestors de primer nivell i responsables d’inversions o finançaments, que requereixen assessorament tècnic o de gestió.

Estan orientats a empreses de producció, serveis o inversió, a inversors particulars, a family offices i a entitats financeres. Els serveis s’ajusten a les caracteristiques i particularitats de cada tipus de client als quals s’ofereix una atenció personalitzada, professionalitat i seguretat.

Els assessors de Novatec han liderat diferents projectes a organitzacions com, entre d’altres, a:

 

El testimoni dels nostres clients

Al següent video es pot veure algunes  experiències representatives de tot el ventall de tipologies diferents de clients de Novatec (per ordre d’aparició al vídeo una pime industrial, una empresa familiar, una empresa de serveis – enginyeria -, una organització sense ànim de lucre, una start-up i una family office).

Arcesso Dynamics SL– Assessorament pel projecte de valorització i comercialització de tecnologia per la fabricació de peces de poliuretà “Solid Surface”.
Joan Bonastre SA – Assessorament per la revisió del procés de gestió de la Innovació segons la família de normes UNE 166.000 i de l’estructuració del procés de vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva.
CPQ Ingenieros SL– Assessoria per la definició d’una estratègia competitiva de creixement, un nou sistema de control econòmic i de gestió, i el disseny i implantació d’una nova estructura organitzativa.
Gremi d’Editors Musicals de Catalunya – Assessoria per la redefinició estratègica del model de negoci (sense ànim de lucre).
OvalSound SL – Assessoria per l’estudi de viabilitat tecnològica dels nous productes de l’empresa, industrialització i organització de les operacions.
Plasolfo SL– Assessoria per l’estructuració del projecte tècnic i d’inversió en tres plantes FV, i la supervisió de la operació i manteniment (O&M) de les mateixes.

Els Nostres Clients

S’orienta el servei a la millora de la rendibilitat mitjançant l’experiència i coneixement de Novatec en els àmbits del desenvolupament d’una adequada planificació enfocada a les exigències del mercat, reorganitzar les activitats per millorar l’eficàcia i eficiència de l’organització, resoldre dificultats conjunturals, millorar i adequar la gestió de la tecnologia i implementar programes d’innovació

Assessorament en la realització d’inversions en actius industrials en condicions d’elevada seguretat i màxima rendibilitat, cobrint les necessitats en totes les fases de la inversió. Des de la selecció del projecte fins el control de l’explotació.

 

La capacitat tècnica de Novatec permet l’anàlisi de projectes complexos que inclouen projectes d’innovació, plantes de fabricació, la generació d’energia o de procés químic o bioquímic, podent participar en la finançament de projectes o la participació com a soci en empreses industrials.

 

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal 211, Planta 25

Torre Glòries – 08018 Barcelona

Tel: +34 93 535 02 46 

Email: info@nvtc.cat