desenvolupament Tecnològic

Estem visquent una absoluta revolució tecnològica, en la qual el ritme del canvi i l’expansió d’oportunitats és similar a les condicions que van fer possible la primera revolució industrial a Europa.

No vivim en temps de canvi, sinó que vivim en el canvi. Aquest estat de canvi constant exigeix organitzacions més flexibles i creatives. Tot això només és possible amb estructures i models de desenvolupament que permetin el creixement sostenible de l’organització.

El canvi i el desenvolupament tecnològic ofereix formes poderoses per lluitar a la batalla competitiva, especialment amb les tecnologies de l’anomenada Indústria 4.0, amb àmplies possibilitats de millora de productes o processos a partir de l’aplicació de la tecnologia adient en cada cas.

El servei de desenvolupament tecnològic integra:

  • Assessorament per l’adquisició i el desenvolupament de tecnologia
  • Programes de valorització i comercialització de tecnologia.
  • Estudis de viabilitat tecnològica i industrial
  • Conceptualització de nous productes/serveis tecnològics
  • Disseny i implementació de programes de gestió del coneixement
  • Assessorament per l’aplicació de la creativitat tècnica
  • Disseny i implementació de programes d’innovació tecnològica
  •  

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal 211, Planta 25

Torre Glòries – 08018 Barcelona

Tel: +34 93 535 02 46 

Email: info@nvtc.cat