INVERSIONS INDUSTRIALS

Els serveis per a la realització d’inversions industrials cobreixen les quatre fases d’un projecte:

Assessorament previ
Selecció de projectes i del tipus de participació. Avaluació tècnica i legal de projectes. Identificació i cobertura dels riscos. Avaluació de recursos renovables i de la producció.

Gestió del projecte
Redacció i negociació de cartes d’intenció. Redacció i negociació de contractes. Supervisió de la construcció de les instal·lacions. Certificació de les fites de pagament.

Comprovació de garanties
Supervisió de la realització de les proves de garantia. Certificació de les acceptacions provisional i definitiva.

Supervisió de l’explotació
Control de l’operació i manteniment de les instal·lacions. Control de la gestió de les societats vehicle.

ENERGIA I MEDI AMBIENT

En molts països europeus, entre ells Espanya, la legislació afavoreix la producció d’energia elèctrica mitjançant cogeneració i a partir de fonts renovables o residuals, com són el biogàs, la biomassa, els residus orgànics, l’energia solar tèrmica o fotovoltaica, l’energia eòlica, l’energia geotèrmica i l’energia hidràulica.

Per a aquest tipus de plantes s’establix una tarifa regulada per a la venda de l’electricitat produïda i un període en el qual es percep la tarifa regulada. El retorn de la inversió en aquests projectes és molt atractiu en comparació amb el seu baix risc. La fortalesa dels projectes facilita l’obtenció de fons de les entitats financeres i els fons propis es poden reduir també mitjançant deute subordinat de tercers.

Novatec està especialitzada en projectes de producció d’energia a partir de fonts renovables, de generació d’energia d’alta eficiència, com la cogeneració i de protecció al medi ambient, com són la depuració d’aigua o el tractament de residus.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal 211, Planta 25

Torre Glòries – 08018 Barcelona

Tel: +34 93 535 02 46 

Email: info@nvtc.cat