Asessorem en administració empresarial, desenvolupament tecnològic i en gestió de projectes

Novatec és una empresa creada l’any 2004 i dedicada a la prestació de serveis d’assessorament tècnic i de gestió orientats a empreses, inversors i entitats financeres per a l’administració, gestió, desenvolupament, innovació i finançament de negocis i projectes. 

L’objecte principal dels serveis de Novatec és l’estudi de diferents escenaris i la proposta concreta de les decisions a prendre en cada moment. L’empresa cuida especialment d’evitar els conflictes d’interessos i manté la confidencialitat de la informació obtinguda en les seves actuacions. . 

L’equip de persones de Novatec ha assessorat a inversors particulars i a diversos tipus d’empreses i ha participat en múltiples projectes, tant a Espanya com en països d’Europa, d’Amèrica, d’Àfrica i del sud-est d’Àsia.

Els assessors de Novatec han liderat diferents projectes a organitzacions, com entre d’altres:

Els serveis de Novatec es dirigeixen a propietaris, directius i gestors de primer nivell i responsables d’inversions o finançaments, que requereixen assessorament tècnic o de gestió.  

Novatec ofereix serveis d’assessorament tècnic i de gestió ajustats a les necessitats específiques dels seus clients i de cada projecte en concret.

Per contractar els serveis de Novatec pots posar-te amb contacte amb nosaltres mitjançant el formulari d’aquest web, el correu electrònic, per les xarxes o bé per telèfon.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Av. Diagonal 211, Planta 25

Torre Glòries – 08018 Barcelona

Tel: +34 93 535 02 46 

Email: info@nvtc.cat