Project finance

Els serveis de Novatec s’ajusten a les tres etapes d’un procés de finançament:

Assessorament previ
Selecció del tipus de finançament. Estudis de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica. Due diligences tècnics i legals. Avaluació de riscos.

Estructuració del finançament
Estudi de l’esquema financer i les condicions. Avaluació de les cobertures i del recurs als clients. Assessorament per al tancament financer. Redacció i revisió de contractes.

Supervisió del finançament
Control del compliment de les condicions del crèdit. Certificacions per a les disposicions del crèdit. Certificacions de cumpliment de garanties dels contratistes. Certificacions per a l’alliberament de garanties dels clients. Control del manteniment de les condicions originals.

El finançament bancari amb garantia de projecte o project finance es caracteritza per tenir un recurs al client molt limitat, essent la garantia principal el propi projecte. S’aplica especialment a inversions industrials en mercats regulats, entre els quals destaca la producció d’energia elèctrica en règim especial, amb la tarifa de venda establerta per llei.

En aquest tipus de finançaments, aplicats a la producció d’energia elèctrica, és molt important la determinació detallada del recurs renovable disponible i el compliment estricte de la legislació aplicable per al manteniment de la tarifa durant la vida del projecte.

Les entitats financeres requereixen la participació d’un Assessor Tècnic Independent (ATI) i una Entitat de Supervisió Independent (ESI) per obtenir confiança en la qualitat del projecte i en el compliment de les previsions de l’estudi econòmic. Novatec disposa de les eines de càlcul i del know how necessari per realitzar ambdues funcions, des dels due diligences inicials fins a les certificacions finals.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Avda. Diagonal, 177 – 5a planta

Imagina Building – 08018 Barcelona

Telf: +34 935-477-434

Email: info@nvtc.cat