Reestructuració Econòmico-financera

Els serveis per a la realització d’inversions industrials cobreixen les quatre fases d’un projecte:

Assessorament previ

Selecció de projectes i del tipus de participació. Avaluació tècnica i legal de projectes. Identificació i cobertura dels riscos. Avaluació de recursos renovables i de la producció.

Gestió del projecte

Redacció i negociació de cartes d’intenció. Redacció i negociació de contractes. Supervisió de la construcció de les instal·lacions. Certificació de les fites de pagament.

Comprovació de garanties

Supervisió de la realització de les proves de garantia. Certificació de les acceptacions provisional i definitiva.

Supervisió de l’explotació

Control de l’operació i manteniment de les instal·lacions. Control de la gestió de les societats vehicle.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Avda. Diagonal, 177 – 5a planta

Imagina Building – 08018 Barcelona

Telf: +34 935-477-434

Email: info@nvtc.es