Vigilància tecnològica

Títol/informació

(text de prova) Novatec és una empresa creada l’any 2004 i dedicada a la prestació de serveis d’assessorament tècnic i de gestió orientats a empreses, inversors i entitats financeres per a l’administració, gestió, desenvolupament, innovació i finançament de negocis i projectes. 

 

L’objecte principal dels serveis de Novatec és l’estudi de diferents escenaris i la proposta concreta de les decisions a prendre en cada moment. L’empresa cuida especialment d’evitar els conflictes d’interessos i manté la confidencialitat de la informació obtinguda en les seves actuacions. . 

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Avda. Diagonal, 177 – 5a planta

Imagina Building – 08018 Barcelona

Telf: +34 935-477-434

Email: info@nvtc.es